Timiza Ndoto Zako kupitia Biashara

Kuanzisha na kuendesha biashara inayopendwa na yenye mafanikio ni shauku ya vijana wengi. Changamoto katika kuanzisha, kuendesha na hata kuimarisha biashara tunazifahamu. Swala la kuendesha biashara limekuwa schangamoto kwa wengi kiasi kwamba wengi wanaofanikiwa kuendesha biashara, wameshindwa kujikimu kimaisha kutokana na mapato duni ya biashara zao. Takwimu zilizotolewa na Shamchiyeva, Kizu na Kahyarara kupitia shirikia la kazi duniani (ILO) linaonesha wastani wa mapato ya vijana wa kiume ni Tsh. 117,000/= kwa mwezi na kwa vijana wa kike ni 90,000/=. Japokuwa hizi takwimu zina miaka karibia kumi sasa, hata kama wastani umepanda kwa sasa ukilinganisha ni kipindi cha utafiti, haitoshi kujikimu kimaisha. Ukipiga hesabu ya pesa mtu anayohitaji kijikumu kimaisha kwa (ikihusisha chakula, kodi, usafiri, mawasiliano, afya na huduma tofauti tofauti – hata kama zinatofautianana maeneo na maeneo) lazima kiwango kisipungue laki tatu.

Wakati vijana wengi wakitafuta uhuru wa kiuchumi, kujitegemea na kuongeza kipato kupitia biashara, asilimia yao kubwa huingia kwenye biashara kwa sababu ya kukosa ajira. Changamoto hii huambatana na vijana wengi kutopangilia biashara yao vizuri – kuanzia kulenga wateja, mipango ya biashara ya muda mfupi na mrefu, na utekelezaji wa biashara hizo, kama Isai Mathias anavyoweka wazi katika waraka wake kuhusu sababu ya biashara  nyingi kufeli. Changamoto zinigine kama ukosefu wa mtaji, elimu, na uzoefu, mikopo yenye riba kubwa, upanuaji wa biashara kwa pupa, matumizi ya pesa ya biashara kwa ajili ya mahitaji binafsi, eneo baya ya biashara, na uendeshaji duni tunayafahamu.

Wakati huo huo tunafahamu kuwa uanzishaji und uendeshaji wa bia biashara – hasa kwa Tanzania ambapo mazingira huruhusu na sheria hazibani, ni fursa kubwa ya kufanya mambo na kutimiza ndoto binafsi.

Tunatambua kuwa sio kila mtu anaweza kuendesha biashara. Sio kila mtu atakuza biashara. Unaweza kutathmini uzuji/uwezo ulionao, sifa binafsi (k.v. motisha, hali ya uchumi), athari zinazoweza kujitokeza, na hali halisi, na kuchagua biashara inayokidhi mahitaji ya watu unaowalenga. Sifa hizi unaweza kujipatia. Kama unahitaji mwongozo zaidi katika kuanzisha biashara yenye mafanikio na inayoendana na mazingira uliyonayo, usisite kuwasiliana nasi. Kama unahitaji kuhudhuria mafunzo na kujijengea sifa kwa ajili ya biashara bora, usisite pia kuwasiliana nasi.

Fursa za Kujiajiri Tanzania

Lengo la makala hii ni kukuwezesha kuanza biashara mara moja na kuifanikisha,  iwapo utaamua. Hivyo karibu uisome makala hii mpaka mwisho.

Kama inavyofahamika, swala la mtaji, ujuzi, usimamizi mzuri na kutambua/kutengeneza fursa ni misingi muhimu katika uendeshaji wa biashara. Mara nyingi biashara zinakwama katika msingi hii.  Hebu tafakari jambo hili:

Fundi anapokuwa anashidwa kuhakikisha kazi ya mteja imefanyika wa uzuri na kwa wakati, huathiri kipato chake na ukuaji wa biashara yake. Mategemeo ya faida ya haraka na ukosefu wa nidhamu katika matumizi ya pesa ya biashara, hupelekea kutumia sehemu ya pesa ya biashara katika mahitaji binafsi (k.v. matibabu, chakula, ada ya shule) au hata kupunguza kuwekeza muda wa kutosha katika biashara. Katika mazingira haya, biashara hubaki kuwa duni.

Huenda umeshafirikia ni biashara gani ungependa kuianzisha na vigezo unavyohitaji kuvitimiza ili kufanikisha biashara hiyo. Umetathimini soko na kuona kuna fursa au uhitaji mkubwa ya bidhaa au huduma unayotaka kuitoa na pesa unayolenga kuipata. Kanuni iongozayo ni uhitaji wa bidhaa au huduma yako. Kama hakuna uhitaji mkubwa, hiyo biashara haiwezi ikajiendesha na kukidhi mahitaji yako. Panapokuwa na uhitaji mkubwa, una uhakika wa wateja. Wakati mwingine inakuhitaji kujihakishia wateja wa awali na kuwa na mzunguko mdogo wa pesa ili kuimarisha biashara yako, kabla haujabobea katika hiyo biashara na kuwekeza muda na pesa zaidi, au hata kusitisha shughuli zako zingine.

Biashara nyingi zinahitaji mtaji, ila sio zote. Kwa mfano biashara zinazotumia ujuzi wako na sisizohitaji ofisi kama, kufundisha au kusuka, hazihitaji mtaji. Hivyo, tafakari kuhusu gharama unazoweza kuziepuka katika kuanzisha biarashara yako.

Ujuzi wa kazi katika bishara ni muhimu. Mwalimu anayefundisha shule haitaji kufahamu utaratibu wa makato ya serikali, vibali na gharama za uendeshaji, namna ya kupata na kuwafikia wateja na kutengeneza mfumo mzuri wa uendeshaji wa kituo au kutengeneza mikataba. Mwalimu anayeendesha kituo cha tuisheni kwa upande mwingine hupaswa kufahamu haya. Hivyo unapoanzisha biashara yako, tafakari kuhusu mambo unayopaswa kuyajua kabla ya kuanza.

Je, katika biashara unayokusudia na una ujuzi wa kutosha? Unahitaji ujuzi kuhusu namna ya kujipatia wateja na kukuza biashara yako kupitia mtandao? Ni kweli, si lazima ujue kila kitu ili uanze biashara ila unapaswa kutambua mipaka yako katika kufikia malengo uliyoweka. Kupitia mafunzo, marafiki, washauri au hata wafanyabiashara wenza, unaweza kuziba hilo pengo.

Ili kufikia malengo, usimamizi unapaswa kuwa mzuri. Usimamizi huusisha mipango ya muda mfupi na mrefu. Pamoja na namna ya kufikia malengo hayo, juhudi na usimamizi katika kufikia malengo hayo, watu/wafanyakazi watakaosaidia kufika malengo hayo, uongozi na ukaguzi wa kazi, pamoja na maamuzi thabiti pale ambapo malengo husika hayajafikiwa, ni mambo ya msingi ya kuzingatia.

Pale ambapo unakuwa hauko makini katika kutimiza malengo ya biashara, kutoweka mbinu za kutimiza kazi hata wakati wa dharura, lazima kutambua athari yake katika biashara na kipato chako. Unapochagua ndugu au marafiki kama wafanyakazi bila kuweka kipaumbele katika uwezo na elimu yao, bila kuzingatia mgongano wa masilahi katika kukamilisha malengo yako ya biashara na kupata ujuzi unaohitaji, ni rahisi kuwa na biashara isiyoendelea. Sio lazima kumuajiri mtu na kufanya kazi naye, ili uweze kumsaidia. Biashara nyingi za kusaidiana zinabaki katika hali ya chini, hazikidhi gharama ya uendeshaji na mahitaji. Wengi wanaishia kuomba omba na kukopa, lisha ya kuwa wana biashara. Kuna watu wanaokubali tenda ili wapate pesa ya kufanya kazi ya mteja mwingine na kupata hela ya kula. Mazingira haya yamefanya biashara zetu nyingi kuwa katika hali duni.

La mwasho – biashara nyingi hushindwa kufanyika kwa sababu ya kusingizia vikwazo vya mtaji, ujuzi au mifumo duni (sheria n.k.). Visingizio hivi havisaidii pale tunapotafuta suluhisho hata kwa kuanza taratibu.

Mfano: kama ninahitaji kufungua stationery na sina mtaji wa milioni 3 au siwezi kupata kwa ndugu/marafiki, naweza kuona pa kuanzia huku nikiweka mpango thabiti namna ya kufikia lengo hilo, hata kama likichukua muda zaidi. Naweza nikaangalia pa kuanzia kulingana na mahitaji ya wateja hali nikijua sitaweza kuitegemea hiyo biashara riziki ya kila siku. Mahitaji ya wateja yaweza kuwa madaftari, kalamu, nitanunua vitu hivyo  na kuuzia wateja huku huku nikiendelea kuzingatia mahitaji zaidi na  kukuza mtaji wangu. Naweza pia kutumia Kompyuta ya mtu kuchapa kazi za wateja. Njia hii ndefu ni uwekezaji, haupaswi kutegemewa kama riziki, lakini husadia kufikia malengo

Mfano wa pili: Kama ninahitaji pikipiki kama kitega uchumi ila sina hela, naweza

 1. Kuunganisha nguvu na mtu/watu (njia ya haraka)
 2. Kukusanya pesa taratibu kwa ajili ya pikipiki nitakayoimudu baadaye
 3. Kuchagua biashara mbadala yenye mtaji nitakaomudu, ila wenye matapo yatakayoniwezesha kuelekea kwenye hilo lengo la pikipiki

Iwapo unahitaji msaada zaidi katika kuanzisha na kushimamisha biashara yako, usisite kuwasiliana nasi.

Managing Challenges in Persuing One´s Own Goals

The issue of academic development, starting a business or even getting a job is sometimes not easy. Especially when you are struggling to find fees, place to study, capital or business skills or even a suitable job to achieve dreams and cover living expenses, the challenges are compared to climbing a steep mountain. Sometimes there are relatives and friends comforting or supporting in one way or another. Sometimes you also have to start at a minimum and use the resources you have to implement your goals, even if the situation is unsatisfactory. In all the effort of managing these challenges, we encourage you to move forward.  If you see yourself on a crossroads and need help in managing your challenges, feel free to contact us. Over the next three months we don’t charge any costs, because your success is our priority. Again, our service does not end with advice, but we give you guidance and we will work with you until you achieve your goals.

Umuhimu wa Bima katika Kudhibiti Bajeti

Nani asiyeufahamu ule mzigo unaotokana na gharama za kuuguza mgonjwa katika familia au ule wa kufidia pengo, pale ambapo mwanafamilia anapokuwa amepoteza kazi au kipato?  Dharua kama hizi zinapotokea hazikwamishi tu mipango ya maendeleo bali huweza hata kuyumbisha uchumi binafsi na wa familia. Lile pengo ambalo zamani lilikuwa likizibwa na wanafamilia au ukoo katika dharura za ugonjwa, kifo, ukosefu wa kipato/mazao, au hata mahitaji mengine ya msingi sasa linaongezeka. Familia nyingi hufikia kikomo katika kujaribu kuhakikisha wanafamilia na wanaukoo wanapata huduma za msingi wanazozihitaji. Ukosefu wa matibabu au wa ada ya kusoma kwa baadhi ya watu, kuwepo kwa watoto wa mitaani/yatima au omba omba waliokosa msaada ni mifano michache inayothibitisha haya.

Mifuko ya hifadhi ya jamii husaidia kupunguza makali haya. Kwa kuchangia kiasi kidogo cha pesa, bima hizi hukusadia kuhifadhi kiwango chako cha maisha pale unaposhindwa kujihakikishia kipato ajili yako na familia yako kutokana na ugonjwa, ujauzito/uzazi, ulemavu, uzee, au kifo. Hata hivyo, mfuko huu unasaidia kutoa msaada nafuu na endelevu kwa ndugu yako kwa kumpilia gharama za uanachama, kwa sababu atanufaika pale atakapohitaji huduma ya afya.

Katika jedwali lifuatalo nimebainisha mifuko minne ya hitadhi ya jamii na huduma zake ili kukupatia taarifa za msingi zitakazoweza kukusaidia kufanya maamuzi sahihi katika kupangilia mambo yako. Hii orodha inahusisha Bima zinazopatikana nchi nzima ya Tanzania. Iwapo unahitaji taarifa zaidi kuhusiana na huduma zinazotolewa, tafadhali wasiliana na bima husika. Kama una swali kuhusiana na jedwali hili au una maoni, mapendekezo au hata nyongeza, karibu tuwasiliane. Kwa ushauri zaidi, wasiliana nasi pia.

No.Jina la BimaWalengwaHudumaGharama
1CHF (Common Health Insurance)
Bima ya Afya
WoteMatibabu yafuatayo katika vituo vyote vya serikali nchini Tanzania bara:
Ushauri wa daktari, vipimo vya maabara, vipimo vya picha (X-ray na ultra sound), dawa, kulazwa, upasuaji (wa Kawaida, Mdogo na Mkubwa), huduma za rufaa zilizopo ngazi ya mkoa.

Huduma zingine hazigaramikiwi
Kwa Daressalaam: Tsh. 40000/- kwa mwaka kwa mtu mmoja, Tsh. 150000/- kwa familia ya watu wasiozidi sita

Kwa mikoa mingine: Tsh. 30000/- kwa mwaka kwa familia isiyozidi watu sita
2NHIF (National Health Insurance)
Bima ya Afya
WoteHuduma ya Afya kama zilivyoorodheshwa katika tovuti ya NHIF, katika vituo vilivyosajiliwa na NHIF.
Huduma humlenga kwa mlipaji, mwenzi wake na watoto/wategemezi wanne
Bima ya Afya ya mtoto na wanafunzi wa chuo ni Tsh. 50400/- kwa Mwaka

Waajiriwa hulipia 6% ya mshahara.

Wengine wote kuanzia Tsh. 192 000/- kwa mwaka

Wastaafu katika sekta ya umma hawalipi chochote.
3NSSF (National Social Security Fund)
Bima ya Pensheni
Mwajiriwa katika sekta binafsi
Mjasiriamali katika sekta isiyo rasmi
Mafao ya kupoteza Ajira, 33.3% ya Msharaha kwa miezi 6

Mafao ya uzazi, 100% ya mshahara kwa miezi 3

Mafao ya Ulemavu

Msaada wa Mazishi, Tsh. 150 000/- mpaka 600 000/-

Mafao ya uzeeni kwanzia miaka 55 (75% ya Mshahara)

Mafao ya Urithi, malipo sawa na mafao ya uzeeni

Bima ya Afya
5% - 10% ya Mshahara kwa Mfanyakazi

Mjasiriamali hulipa kwanzia Tsh. 20 000/-
4PSSSF (Public Service Social Security Fund)

Mfuko wa hifadhi ya jamii/pensheni

Muunganiko wa mifuko ya Bima ifuatayo: PSPF (Public Services Pension Fund), LAPF (Local authorities Pension Fund), PPF (Parastatals Pensions Fund), GEPF (Government Employees Provident Fund)
Watumishi wa UmmaMafao ya kupoteza Ajria, 33.3% ya Mshahara kwa miezi 6

Mafao katika ugonjwa, 40% ya mshahara kwa miezi 3

Mkopo wa nyumba

Mafao ya uzeeni (hadi 75% ya mshahara)

Mafao ya urithi, 40% kwa mwenzi, 60% kwa watoto

Mafao ya ulemavu, malipo sawa na mafao ya uzeeni

Msaada wakati wa kifo
Mtumishi wa umma hulipia 5% ya mshahara, mwajiri 10%

Bibliogafia:

CHF. http://www.chf-iliyoboreshwa.or.tz/ (24.01.2021)

NHIF. https://www.nhif.or.tz/#gsc.tab=0   (24.01.2021)

NSSF. https://www.nssf.or.tz/ (24.01.2021)

NSSF. https://www.nssf.or.tz/index.php/news/nssf-na-psssf-warahisisha-huduma-kwa-wanachama-na-wananchi-kwa-ujumla (24.01.2021)

PSSSF.  https://www.psssf.go.tz/ (24.01.2021)

 

Happy Holidays and a Blessed New Year

Dear reader,

With few words, I would like to thank you for reading our posts, to wish you happy holidays, a happy new year and blessings in fulfilling your dreams and plans.

If this is your first visit to this page, please take a moment to review the posts listed below. We will be glad to receive your feedback.

These  posts are aimed at encouraging young people in their quest for academic and economic development, and informing them on a number of topics, e.g. how to open a business, tips on how to develop themselves academically, manage personal income e.t.c. If there is a topic you would like us to present here that may be helpful to young people, do not hesitate to write to us. Also, don’t hesitate to let others know about this site / blog so that even they can benefit from it.

We look forward to next year, when we have enough readers, to open a forum for the topics we serve on our website. For more information on our topics, see here. This forum helps interested people to exchange ideas, get to know each other, and create a network to support each other on relevant topics (for example about special training opportunities, job opportunities etc.). If you are interested, feel free to join via this form. We will keep you informed about the developent of this plan, and after we have received enough registrations, we will open the forum.

I wish you all the best for your holidays and the new year, a wonderful break from your duties and many blessings in achieving new goals in the coming year.

Namna ya kumudu gharama zako za maisha

Nani havifahamu vipindi vya hali ngumu kiuchumi ambapo unajikuta kipato chako hakitoshi kutekeleza mipango ulionayo au hata matumizi yako ya muhimu. Hasa pale dharura zinapozitokeza, k.v. matibabu, uharibifu wa mali za msingi au kupoteza kazi/kutolipwa mshahara, ni rahisi kujikuta katika changamoto kubwa ya kukidhi mahitaji binafsi. Mtu mwenye utamaduni wa kujiwekea akiba ya kutosha hata kuweza kumudu kipindi cha miezi kadhaa cha dharura au mtu mwenye vipato mbadala kutoka katika miradi mingine anaweza kuwa katika nafasi nzuri ya kumudu dharura hizi huku akiendeleza mipango yake ya maisha na ya maendeleo. Kwa sababu si wote walio na akiba au miradi hii, lazima tutazame njia zingine za kuweza kumudu gharama za maisha ambazo zaweza kufungua njia mbadala za kujihakikishia akiba. Ili kurahisisha usomaji, nimeyafupisha mawazo yangu katika dondoo zifuatazo.

 1. Bainisha matumizi au mahitaji yako ya msingi na yasiyo ya msingi. Aina na kiwango cha matumizi hutofautiana mtu na mtu, sehemu anapoishi na shughuli za uchumi anazofanya. Kwa mfano, matumizi ya mwajiriwa anayeishi kwenye nyumba ya kukodi jijini Daressalaam na kutumia usafiri wa daladala kila siku kwenda kazini ni tofauti na mjasiriamali nje ya jiji la Mwanza, anayeishi kwenye nyumba yake yenye bustani au shamba. Lisha ya tofauti hizo, matumizi yafuatayo yanaweza kukupatia mwongozo wa kupata picha ya matumizi yako: (i) Chakula, (ii) Kodi ya Nyumba, (iii) Nishati, kama vile umeme, gesi, mkaa, (iv) Gharama za Shule/Karo, (v) Mavazi, (vi) Usafi binafsi, k.v. Sabuni na vipodozi, (vii) Vifaa vya nyumbani, (viii) Bima ya afya, (ix) Mengineyo (nauli, mawasiliano, michango, burudani n.k.).

Unaweza kufupisha au kurefusha orodha hii kulingana na mahitaji yako binafsi. Kubainisha gharama halisi ulizonazo kila mwezi hukusaidia kuyaoanisha na mapato yako ya mwezi na kuhakikisha unamudu mahitaji na majukumu yako ya msingi bila shida huku ukiendelea na mipango yako ya kimaendeleo. Iwapo una mipango ya kuwekeza mahala fulani au kujikusanyia mtaji, pesa inayobaki kutoka kwenye matumizi unaweza kuitenga kila mwezi bila kuathiri hadhi au kiwango chako cha maisha. Ni wazi kuwa, kama kipato chako hakitoshi kukidhi mahitaji ya msingi, huna budi kutathmini matumizi yako na kuyapunguza au kutafuta kazi yenye kipato kinachoendana na gharama zako za maisha.

 1. Weka Akiba kwa ajili ya dharura. Dharura haipangwi, bali hujitokeza yenyewe. Na kuna dharura zinazokulenga moja kwa moja, ambazo hauwezi kukwepa, kama vile matibabu, uharibifu wa mali au kupoteza kazi/kipato. Akiba hii, ambayo hukadiriwa kuwa sawa na kipato chako cha miezi mitatu mpaka sita, ni tofauti na pesa unayoitenga katika kuwekeza katika biashara. Hii ni kwa sababu biashara yako ikiyumba, inaweza kukulazimu uchukue pesa kutoka katika mahitaji yako ya msingi na hivyo kushindwa kumudu gharama za maisha. Njia mojawapo ya kukwepa ukali wa dharura ni kuwa na Bima ya afya. Kutegemea na aina ya kifurushi utakachochukua, bima ya afya inakuwezesha kupunguza hatari ya kuichumi inayotokana na dharura ya kuugua. Kwa kulipia bima ya afya kutokana na pesa uliyoipangalia kwenye matumizi yako kila mwezi, unapata matibabu bila ya kuathiri akiba yako. Kwa mtu mwenye familia au mwenye ndugu anayehitaji matibabu ya mara kwa mara, kulipia bima ya afya sio tu ni kuwekeza kwenye afya bali ni tendo lenye uwajibikaji mkubwa, hasa katika dharura ya matibabu au pale unaposhindwa kulipia matibabu makubwa. Kulingana na utafiti wa FInscope (2017), matumizi ya matibabu yanashika nafasi ya tatu kwa umuhimu (baada ya gharama za kuishi, yaani chakula, kodi/malazi) na dharura ya kiafya/matibabu ni sababu namba moja ya watu kokopa pesa na kuingia kwenye madeni.
 2. Kuwa jasiri kuwekeza. Kuwekeza husaidia kujiongezea uwezo wako kuichumi na hukusaidia kutimiza malengo yako nje ya mahitaji yako ya kila siku. Sio kila mtu anaweza kuwa mfanya biashara mashuhuri, hasa ukiwa umeajiriwa wakati huo huo (kumbuka: ni hatari kuacha ajira iwapo biashara yako haikupi kipato cha kutimiza mahitaji ya kila siku). Tambua kipaji chako na wekeza katika talanta yako kupitia shughuli unayoiwezea vizuri. Badala ya biashara, unaweza kuboresha au kukuza bustani/shamba lako na ukajipunguzia gharama za chakula, kupata akiba ya chakula au hata kuuza na kupata fedha kwa ajili ya mipango mingine. Wengine hufuga, wengine husuka, wengine hujenga vibanda au nyumba kwa ajili ya kupangisha. Mianya ni mingi unapopata nafasi ya kujihabarisha na kubadilishana mawazo na watu. Walisiliana nasi pia kwa mawazo zaidi.

Kuna usemi usemao: „Mtu hula kulingana na urefu wa kamba yake“. Kuna hekima katika kutathmini matumizi binafsi, kujiongezea uwezo wa kipato, bila kuhatarisha mahitaji binafsi au ya familia, na kukwepa mikopo au utegemezi. Baadhi ya watu wanamudu hili jambo bila shida, wengine hupata ugumu. Iwapo unahitaji msaada zaidi, kimawazo au ushauri, usisite kujereja kwetu kupitia mawasiliano yalioko mwishoni mwa ukurasa huu. Tutafurahi sana   kukusaidia.

Barikiwa.

 

Bibliografia

Finscope Tanzania (2017). Insights that drive Innovation. https://www.fsdt.or.tz/wp-content/uploads/2017/09/Finscope.pdf

 

Namna ya Kufanikiwa katika Biashara Unayoianzisha

Kuanzisha biashara Tanzania huambatana na changamoto kadhaa kama ukosefu wa mtaji na mkakati dhaifu wa uuzaji. Lakini badala ya kuangalia sababu zinazofanya biashara kushindwa, napenda tujikite katika makala hii kwenye mambo yanayoweza kufanikisha biashara inayoanzishwa. Mawazo haya nimeyagawanya katika dondoo zifuatazo.

Tazama biashara za maeneo jirani unayoishi au biashara za watu unaowafahamu. Je, ni mambo gani yaliyofanya biashara hizo kufanikiwa, kubaki vilevile kwa muda mrefu, au hata kushindwa? Ni sababu zipi zimeleteleza matokeo hayo?

Kwa hakika kuna sababu nyingi,  zikiwemo sababu binafsi ambazo ziko nje ya uewelewa wetu. Kwa msingi huo hatuwezi tukadai kujua sababu za kila biashara kushindwa. Hata hivyo, napenda tutazame baadhi ya mambo muhimu yanayopelekea biashara kufanikiwa au hata kushindwa.

 1. Mkakati dhabiti wa uuzaji. Watanzania wanafahamu kutumia fursa katika kufanya biashara zao. Hii huusisha kufungua biashara katika maeneo yalio na watu wengi, au karibu ya kaya zao ambapo wanaweza kuduhumia kaya za jirani kwa bidhaa na huduma huku wakitimiza majukumu yao ya nyumbani. Popote pale biashara yako ilipo, ili ikue na ifanikiwe, inapaswa kujikita katika kutimiza hitaji flani la watu walioko katika eneo hilo.  Hivyo shauku ya kuanzisha biashara na kujishughulisha haina budi kuambatana na mahitaji ya msingi ya watu katika eneo husika. Ili kuweza kujua mahitaji ya wateja wako wa baadaye na kufanya uamuzi mzuri wa aina ya biashara ya kuendesha, unapaswa kufanya utafiti wa soko.
 2. Naamini unafahamu tabia ya baadhi ya watu kuelekea katika fursa flani ya biashara na kubadili mwelekeo, yaani biashara, pale wanapoona fursa nyingine. Ni kweli kuwa kupata uzoefu katika biashara tofauti tofauti huleta manufaa. Hata hivyo, swala la kubadili badili biashara lapaswa kutathminiwa kwa kina, hasa pale ambapo matokeo yake yanaathiri kipato cha familia. Kwa hakika jambo hili tunalitazama kwa utofauti, iwapo mtu ana kipato thabiti kutokana na ajira, chenye kukidhi mahitaji yake na familia yake huku “akijijaribu” katika biashara flani. Kutimiza wajibu wa riziki yako na familia yako ni muhimu huku ukijikita katika biashara yako kwa uvumilivu na kutafuta mafanikio katika biashara hiyo.
 3. Udhibiti mzuri wa mtaji. Nimekutana na baadhi ya wanafanyabiashara wanaotumia pesa au bidhaa za biashara kwa ajili ya matumizi yao binafsi (k.v. kwa ajili chakula, nauli au dharura). Hili jambo, hata kama wakati flani halikwepeki, linahitaji nidhamu kubwa. Ikarimu unaweza kuhatarisha biashara yako. Kutenganisha matumizi ya biashara na matumizi binafsi ni jambo la msingi sana. Ni kweli kuwa upatikanaji wa mtaji ni muhimu katika kuanzisha biashara. Mtu achukuaye mkopo kwa ajili ya mtaji anapaswa kutuambua deni analodaiwa na umuhimu wa kulipa deni hilo, ukizingatia kuwa kipindi cha awali cha biashara huwa kinaambatana na hasara. Kiasi kikubwa cha mkopo humaanisha pia kiasi kikubwa cha deni na kiasi kikubwa cha deni huweza kupelekea kushindwa kulipa kama pesa haidhibitiwi vizuri au ikijitokeza hasara kubwa kutoka na mauzo au wizi. Kama unakusudia kuanzisha biashara ndogo, fikiria kuhusu biashara zisizohitaji mtaji au zinazohitaji mtaji mmdogo. Kumbuka methali inayosema: “Mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe” . Jipatie mawazo kupitia mtandao au marafiki kuhusu aina za biashara zisizohitaji mkopo au zinazohitaji mkopo mdogo. Unaweza kuwasiliana nasi kwa mawazo zaidi.
 4. Jifunze kuboresha biashara yako. Kimsingi, ni vema kupata maarifa ya biashara hata kabla ya kuanza biashara. Unaweza kuona wepesi wa kufanya biashara, lakini kuwa mnyenyekevu ili kujifunza zaidi na kuepuka makosa ya kibiashara, kunaweza kukusogeza mbele zaidi. Kama umeshaanza biashara yako, jipatie muda, utoke katika mihangaiko ya biashara yako, ili ujifunze namna ya kuiboresha. Kutana na wanafanyabiashara wengine wazoefu zaidi na waliofanikiwa, pata ushauri kutoka benki, jiunge katika jukwaa la majidala au tafuta mshauri wa kitaalam ili ujifunze kutokana na uzoefu wa wengine na changamoto zao. Unaweza kufaidika sana.

Je, kuna mambo mengine ya kuzingatia katika kuendesha biashara? Tafadhali tushirikishe. Kama una swali au haja yoyote, jiskie huru kuwasiliana nasi. Kama inahitaji kufahamu zaidi kuhusu uendeshaji wa biashara, jipatie nyenzo hapa.

Nakutakia kila la kheri katika biashara yako

How to Succeed with Your (Small) Business in Tanzania

Starting a business in Tanzania can be challenging due to different factors like lack of capital and poor marketing plan (undiognonized markets). Instead of looking on reasons which make businesses fail in Tanzania, I would like to focus our mind here on different aspects to consider, which can make a newly started business to succeed. I welcome you to dive in into the thoughts below.

Take a look on businesses in your neighbourhood and the ones you know about more. Think about those businesses which perform well but also about those which have been stagnant for years, and those which failed. What are the reasons which led to each of the mentioned results?

Surely there are many reasons, some of which are individual ones and thus beyond our knowledge. We can therefore not comprehensively jugde the failure of any business. Few common factors, however, I would like to look at which decisively determine the success or failure of a business.

 1. Proper Marketing Plan. Tanzanians are aware of using any chances possible to make business. This includes opening business at places with high traffic or near/at their homes where the neighbourhood can be provided with needed goods and services while private domestic activities are performed. Wherever the business is situated, it needs to be oriented to the needs of the customers for it to prosper. Once a business saftisfies the major needs of the people, that is when the business is likely to grow and succeed. Therefore in satisfying ones own thirst of running a business it important to consider the needs of the potential customers (type of bussiness) in the area you start your business. An easy way to find this out is to conduct a market research.
 2. You may be aware with people who go for a certain business opportunity and stay with it until they find a better business opportunity they change to. It is indeed legitimate to try out different businesses and gain experinces from them. However, this act has to be carefully reflected, especially if the outcome of the business has negative consequenses on the family you are taking care of. It has a different dimension, if have a stable income though an employment and try out different businesses. Taking responsibily for your own livelihood and that of your family is as important as being persistent to your business as it yields results.
 3. Good Management of Capital. I have come across business men and women who take money from the business for private expenditure or take products from their business for private use. This is an act – if it is all necessary – which requires much discipline. Generousity in business can cost your business. Seperation of private matters with business matters is, I think, one of the basic thing a business man or woman should do. Well, talking about capital… Capital is indeed an important factor in starting a business. A persons taking loan to start a business should be aware of the debt and the necessity to pay back the money as he or she runs the business, considering that the first months of the business may be chatacterized with losses. A huge amount of loean obviously means a huge amout of debt, and a huge debt can likely lead to inability to pay back, especially due to loss, theft or poor management. If you consider starting a small business, consider starting a business which requires you little nor no capital. Remember the Tanzanian proverb: “Mtaji wa masikini ni nguvu zake mwenyewe” (The capital of a poor person is his own strength). Please get inspired in the internet or by your friends about different business ideas which required no or little capital. You can contact us for more ideas.
 4. Learn to optimize your business. In fact, get business basics even before starting a business. Business may be easy, but being humble to learn and avoid mistakes can only help you. If you have already started your business, take time to get out of your business turmoil and learn how to optimize your business. Meet other successful business men and women, get advised by the bank, join a forum, seek a coach/counsellor and learn from different experiences, share ideas and learn from challenges. It can only help.

Do you have more factors to consider? Please, share them with us. If your have any question or concern, feel free to contact us. If you want to learn more about business, click on this link to get study materials.

All the best in your business.

 

 

You are admitted to the University, but you lack study fees. This is what you can do.

 

To lack study fees in pursuing education in Tanzania is a common phenomena, unfortunately. The provision of loans to university students has lessen  this problem, and yet, the loan is not available to all students needing it. On top of that, there are difficulties for (unexperienced) students to get jobs which can provide them with money to pay their academic fees and cover their living expenses.

There surely be other factors hindering the way towards accomplishing your academic dreams, but that is not the thing this article is going to fucus on. The Focus here lies in encouraging you and giving you some ideas on how to attain your academic dreams. Before I provide specific ideas on how to go about the above mentioned problem, there is one more thought  I would like to share with you.

Success in accomplishing your academic dreams requires the courage to proactively take the responsibility of your own life. Disadvantages experienced due to the situation of your family, system or the environment you come from are to be examined carefully as you turn them into an advantage necessary to move on. This may surely require sometimes encouragement and guidance from another person. If you need someone, we are here for you. After setting up your mind, please consider the ideas below which can help you to overcome the barrier of study fees in attaining your education.

 1. Registration for your study semester requires direct payment of study fees. Semester fees my cost about 600 000 /- Tsh. You are properly advised, if you secure this amount before heading for your university. Apart from taking it from your savings, you can borrow the money or collect of from friends and relatives.
 2. Other expenses apart from academic fees, like rent/accomodation, cost for living/food, transportation etc. should be kept in focus. List all neccessary and unavoidable costs to be sure about the money which is actually needed. Consider the possibilty of saving costs by, for example, sharing an accomodation with other students/ people you know, taking enough food or other necessary items from home (e.g. sack of rice, beans, cooking untensils etc.)
 3. While studying, consider taking lunch box with you if it can help you to balance your expenditures. Having Chapati, maadazi, or rice with beans/vegtable in your hotpot can make you enjoy a decent lunch as well insted of going for more expensive canteen food.
 4. Consider looking for a part-time job. Free time (especially weekends) spent in working can help you to get money to cover living expenses and open doors and connections for getting money for your study fees, especially by working during semester breaks. You are well advised if you are not choosy. A student who is ready to work in normal places like in petrol stations, restaurants, stationaries, schools, saloon or any other places, depending on talent and availability of the job makes a big step towards independency. In case you have tried to look for a job at five different places, lower your expectations and try at ten other places. You will surely find something.
 5. Last but not least: As you strain yourself, dont forget to rest. Mental hygiene is very important to balance your study life and generate strenght and endurance to continue. Everybody has his/her own way here. While other practice religion, other practice sports and arts. Go for your onwn unique way.

There are different challenges to overcome as students, while making sure that studies are managed and performed well. Please, be one of those writing their success stories and inspire others by encouraging them. Do you have questions or challenges, feel free to contact us. We will be glad to help you as good as we can. Stay blessed.

Umuhimu wa Kujiendeleza Kielimu

Kazi nyingi siku hizi zinahitaji elimu, iwe ni kwa mtu anayeingia soko la ajira, au anapoanza biashara, au kwa mtu anayehitaji kuboresha utendaji wake katika taaluma au kazi anayoifanya. Hata hivyo, kutokana na ushindani uliopo katika soko la kazi na mategemeo yaliyowekwa katika ubora wa utendaji kazi, haina budi kila mtu kujiendeleza kitaaluma. Mtu aliyesoma, kubobea katika taaluma yake, na kujipatia uzoefu wa kazi hata  katika kipindi cha uanafunzi katika kujitolea mahali, ana fursa kubwa ya kujitengenezea riziki kwa ajili yake na familia yake. Katika ngazi zote za elimu, Tanzania inatoa fursa ya kujiendeleza kielimu na kubobea katika fani au taaluma. Jedwali lifuatalo linaonesha baadhi masomo ya taaluma tofauti tofauti katika kiwango cha cheti na stashahada. Asilimia kubwa ya kozi hizi huweza kusomwa na mtu aliyehitimu elimu ya sekondari (kidato cha nne). Jedwali hili ni mfano tu unaoweka bayana kuwa kila mtu (katika kiwango chake cha elimu) anaweza kujiendeleza na kubobea katika taaluma anayopenda. Tofauti na kuanza moja kwa moja na elimu ya cheti au stashahada, kuna uwezekano wa bobea kwenye taaluma kupitia VETA, shahada au hata kozi fupi zinazotelea na taasisi tofauti tofauti za elimu. Kama una maswali zaidi au unahitaji ushauri kuhusiana na kujiendeleza kielimu, wasiliana nasi kupitia mawasiliano yetu yalioko upande wa chini wa ukurasa huu. Ili kuziona kozi ya cheti na stashahada, bonyeza hapa.